OLGA ŠTĚPÁNOVÁ

  (Steepforest 1998)  07-001-2
  Producent : Milan Steigerwald

 


 

 

 

 

Olga Štěpánová      Mezzosopran

Jaroslav Tůma         Varhany

 

     Antonín Dvořák- Biblické písně, opus 99                                      Johaness Brahms- Choralvorspiel und Fuge O Traurigkeit, o Herzeleid  
1   Oblak a mrákota jest vůkol něho                                           11   Choralvorspiel    
2   Skrýše má a pavéza má Ty jsi                                               12   Fuge  
3   Slyš, Bože! Slyš modlitbu mou                                                     Vier ernste Gesange, opus 121  
  Hospodin jest můj pastýř                                                        13   Denn es geht dem Menschen          
5   Bože! Píseň novou zpívati budu                                             14   Ich wandte mich  
6   Slyš, Bože, volání mé                                                              15   O tod, wie bitter bist du  
7   Při řekách babylonských                                                         16   Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete  
8   Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou  
9   Pozdvihuji oči své k horám  
10   Zpívejte Hospodinu píseň novou